γ-六氯環己烷

出自維基百科,自由嘅百科全書
γ-六氯環己烷
系統名
(1r,2R,3S,4r,5R,6S)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
英文名 γ-hexachlorocyclohexane
別名 林丹
林登
γ-六六六
γ-HCH
識別
縮寫 γ-HCH
CAS號 58-89-9
PubChem 727
SMILES
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H]1Cl
ATC代碼 P03AB02QP53英文ATCvet code QP53AB02 QS02英文ATCvet code QS02QA01
性質[1][2]
化學式 C6H6Cl6
摩爾質量 290.8298 g·mol−1
外觀 無色無味固體
密度 1.85 g·cm−3
熔點 112.9°C
沸點 323°C((分解))
溶解度 難溶喺水:8.2 mg·l−1 (25 °C)
蒸氣壓 5.1 Pa
藥理學
藥品分級
妊娠分類
危險性
歐盟危險性符號
有毒有毒 T
危害環境危害環境N
警示 R:R20/21, R25, R48/22, R64, R50/53
安全警告 S:S1/2, S36/37, S45, S60, S61
NFPA 704
1
3
0
 
如果無講明,所有數據都係指25 °C,100 kPa嘅時候嘅情況。

γ-六氯環己烷(γ-HCH),俗稱林丹(Lindane),係農藥六氯環己烷(六六六)嘅一種異構體,亦都係嗰種殺蟲劑嘅有效成分。

參考[編輯]

  1. Record of Lindan in the GESTIS Substance Database from the IFA
  2. Jenny Hartmann-Schreier, in: Roempp Online - Version 3.5, 2009, Georg Thieme Verlag, Stuttgart.