A&W餐飲

出自維基百科,自由嘅百科全書
A&W

A&W餐飲美國快餐店集團,喺1921年喺加州開始咗特許經營,由Roy W. Allen同Frank Wright合作搞。呢間餐廳嘅餐單包括漢堡包炸薯條熱狗。餐廳開喺世界各地好多地方。