Category:被截肢者

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

呢個類入面分嘅都係因意外事故(例如車禍、觸電、戰事等等一系列大型事故)或大型疾病(例如腫瘤或癌細胞擴散)而導致上肢或下肢要截走或天生缺少肢體嗰啲名人,喺體育賽事醫學分級屬A(出自英文Amputation嘅頭字母),詳細請睇截肢同埋殘疾人體育賽事醫學分級呢兩篇文。

細類

呢類有下面嘅3個細類,總共有3類。