Category talk:

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢

建議同類:花卉合併[編輯]

呢度嘅類啲嘢,單純用一個「花」字解釋好唔妥。喺植物研究學入面嚴格啲嚟講,任何植物都有花。但唔係樣樣花都可以做觀景植物。既然有唔多妥,點解重用個「花」字?建議同類:花卉合併。--CRCHF (傾偈) 2015年6月25號 (四) 02:05 (UTC)回覆[回覆]

個類入面唔係篇篇文都係觀賞植物,如果要合併麻煩睇清楚。--William915傾偈) 2015年6月25號 (四) 03:47 (UTC)回覆[回覆]
噉啊,到時我檢查成個類嘅文,重新分好嗮類之後再合併都未遲。--CRCHF (傾偈) 2015年6月25號 (四) 05:23 (UTC)回覆[回覆]