Dumb Ways to Die

出自維基百科,自由嘅百科全書

Dumb Ways to Die(意思係「戇居咁死」)係澳洲墨爾本一個公益廣告,由墨爾本都市鐵路推出,希望以此推廣鐵路安全意識。2012年11月,呢條公益廣告片開始喺網上畀人瘋狂傳播

項目[編輯]

爾個廣告由廣告商墨爾本麥肯(McCann Melbourne)構思,並且喺Tumblr、報紙、本地電台、都市鐵路沿線嘅戶外廣告出現。麥肯執行創意總監約翰‧梅斯卡爾(John Mescall)話:「呢個項目嘅目的係吸引嗰啲唔想聽到任何安全信息嘅聽眾而設,我哋認為戇居咁死佢哋會聽。」麥肯估計,喺兩星期之內,呢個計劃製造咗起碼700個媒體報道,帶嚟最少5,000萬美元嘅媒體價值,但只係用咗一個電視廣告費嘅一小部分錢就做到。根據都市鐵路嘅調查,呢個活動令虛驚一場嘅意外事件減少咗三成以上,由2011年11月至2012年1月嘅每一百萬公里路程出現13.29次虛驚意外,2012年11月至2013年1月已減少到9.17次。

參考[編輯]

出面網頁[編輯]