JCUKEN鍵盤

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
ЙЦУКЕН鍵盤配置

JCUKEN鍵盤(西里爾字母:ЙЦУКЕН,亦作「YCUKEN」、「YTSUKEN」或「JTSUKEN」)係主要喺西里爾嘅打字機電腦嘅西里爾字母鍵盤配置,並喺俄羅斯廣泛使用。

睇理[編輯]