Pontryagin對偶

出自維基百科,自由嘅百科全書

諧波分析同埋拓撲羣理論入面,Pontryagin對偶Fourier變換推廣去局部緊緻阿貝爾羣上面。