Samsung Galaxy Watch

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Samsung Galaxy Watch係Samsung其中一個產品。

人性化功能[編輯]

新嘅智能[編輯]

  • 方便去回覆個WhatsApp
  • 容易噉打同聽電話
  • 提供咗個每日簡報
  • 新嘅智能排程助手
  • 新嘅壓力管理
  • 提供咗Samsung Pay付款