Talk:代理伺服器

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

已經大致從語體中文翻譯過嚟廣東話, 下一步可以係由英文搬過黎中文同廣東話, 或者請呢方面既專家寫返一篇詳細既條目. 在下只對生物同化學有膚淺既見解, 對於從新編寫此類條目愛莫能助, 不過由英文搬過嚟就仲可以幫輕少少. Meaningless 2006年10月29日 (日) 20:24 (UTC)