Talk:紙嘥士

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

紙張嘥士幾好,冇謂改名啦,唔好話外來詞就唔得,粵文特色之一,係有好多外來詞。如果要改,改做「紙嘥士」或「紙標準」,標準兩字係重要,呢篇係講兩主要種標準,而唔係史上出現過紙嘅嘥士 --WikiCantona (傾偈) 2016年2月22號 (一) 15:46 (UTC)

「紙尺寸標準」得唔得?紙除徂尺寸之外重有其他標準,例如「需要含有幾多來自用後(post-consumer)廢紙再造而成嘅紙漿」之類嘅標準。另外,「尺寸」亦都唔係乜嘢普通話獨有嘅詞,而係由先秦一路用到宜家嘅古詞。《孟子∙告子上》:「無尺寸之膚不愛焉,則無尺寸之膚不養也。」【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2016年2月22號 (一) 17:33 (UTC)
呢單我係舉手舉腳支持WikiCantona,因為我哋廣東珠三角地區啲人,口頭上都係嗌「紙張嘥士」(有時會講「紙嘅嘥士」),冇人會講「紙張尺寸」或「紙尺寸」,但「紙尺寸標準」我唔建議,因為呢5個字好多時出喺珠三角地區啲外來務工人員口頭,喺1990年代尾出現,一般廣州話好少到幾乎冇人用。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月22號 (一) 23:48 (UTC)

另外,WikiCantona講嘅遠遠唔止兩種標準,例如日本、瑞典、德國、中國重有個紙張標準。我會將中國大陸同臺灣嗰啲「8開」、「16開」都轉埋過嚟。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月22號 (一) 23:56 (UTC)

「張」字似乎多餘,叫「紙嘥士」或「紙尺寸」我都接受(一個做標題另一個做跳轉)。--Espotono (傾偈) 2016年2月23號 (二) 04:48 (UTC)
Espotono條建議嘅話,我會偏向「紙嘥士」,理由上面寫咗(廣州街坊口頭有時會講「紙嘅嘥士」)。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月23號 (二) 05:58 (UTC)

對外連結有變 (2019年2月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返紙嘥士上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年2月20號 (三) 04:34 (UTC)