Talk:豆豉

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

如果豆豉都可以用黄豆做,咁樣同麵豉有乜唔同?Efex3 (傾偈) 2014年8月18號 (一) 01:18 (UTC)[回覆]

豆豉同埋麵豉都可做粤菜酱料但系两隻酱料明显唔同。Efex3 (傾偈) 2014年8月19號 (二) 15:51 (UTC)[回覆]