Template:好文提名

出自維基百科,自由嘅百科全書
模解[] [] [] []

概要[編輯]

{{GAN}}彈嚟呢度。"gan"亦可以代表贛語,你可能想要{{user gan}}、{{user gan-1}}等等。

好文提名用嘅。貼呢個模落一篇文嘅傾偈版,用嚟提名佢做好文

參數同用法[編輯]

簡單用法:
{{好文提名}}
(就噉貼落討論頁) 有「note」參數,用嚟畀額外資訊。唔一定要用。用嘅話就好似噉:
{{好文提名|note=舊年提過名,今年寫靚啲再試過。}}

範例[編輯]

跳轉[編輯]

注意事項[編輯]

貼落討論版,唔係貼落文章!

模嘅編輯說明[編輯]

參看[編輯]