Template:是日靚畫/2009/11/01

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日靚畫

熱那亞舊港同城

熱那亞,係意大利西北部一個重要嘅港口城市,排列地中海第二港口,僅次於馬賽,行政屬於利古里亞大區。

圖片來自:Giapgiap
舊圖 - 更多正圖...