Template:是日靚畫/2014/09/21

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日靚畫

牽牛花

牽牛花,又叫做喇叭花、朝顏,係樖一年生藤蔓植物旋花科牽牛花屬嘅一種,分布熱帶。全樖有短,心形,通常係三裂到五裂。

圖片來自:KENPEI
舊圖 - 更多正圖...