USB記憶體

出自維基百科,自由嘅百科全書
(由USB手指跳轉過嚟)
USB記憶體

USB記憶體,俗稱U盤USB碟手指,係一種用快閃記憶體來儲存資料嘅介質,通常用USB插頭。