User talk:MediaWiki message delivery

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢
MediaWiki message delivery你好!食咗飯未?歡迎加入維基百科
  • 維基百科鼓勵勇於修改,所以放膽寫!「維基百科五大支柱」係百科、中立、內容自由、行為規範,同埋:無死板嘅規則。
  • 維基百科唔鼓勵搞破壞,如果搞破壞,就有可能俾人封鎖