Wikipedia:是日正文/2015年10月

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
由泰晤士河北岸望過去格林尼治

格林尼治(又譯格林威治)係英國倫敦東南一區,出名格林尼治子午線,即係全世界時間嘅參照點。所謂格林尼治時間就係指呢度嘅時間。如此地位,皆因呢度係英國海軍重地。格林尼治天文台,又稱英國皇家天文台,負責導航英國海軍。大英帝國喺十九世紀靠海軍擴張,佢哋用嘅時間就慢慢變成全世界嘅標準。

正因為噉,格林尼治成為咗遊客去倫敦其中一個必睇嘅景點。格林尼治值得參觀嘅地方包括格林尼治天文台、英國海事博物館同埋Cutty Sark;天文台、海事博物館同埋子午線都喺格林尼治公園入面。(成篇文章……)

以前嘅正文: 中國人民解放軍駐香港部隊香港史功能安全