Wikipedia:用字轉換

出自維基百科,自由嘅百科全書

響粵語維基百科度,由於用繁體中文同埋簡體中文嘅用戶都差唔多成雙成對。故可能會響粵語維基度引入用字轉換

技術問題[編輯]

現時響中文維基百科度已經啟用咗用字轉換系統,鑑於響MediaWiki軟件嘅用字未能有效地轉換字詞(地區用語同分詞問題),因此如果要響粵語維基度引入用字轉換,就有需要先改進MediaWiki軟件嘅用字轉換方法。

轉換建議[編輯]

如果能夠響粵語維基引入用字轉換系統,都只係會引入以下嘅幾個部份:

  • 繁簡體用字轉換

建議嘅轉換系統唔會引入以下嘅部份:

  • 地區用語轉換

如果有需要嘅話,將來亦可能會加入粵語中文字→各粵語拼音方案嘅拼音字,例如:

  • 粵拼(Jyuping)
  • IPA