Wikipedia:維基競賽

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢

維基競賽係一過召集維基友編輯文章嘅活動,目的係為咗短期入面增加有質量文章嘅數量,方式係部分維基友編主動邀請其他維基友編參與文章編輯。依加希望有啲人可以幫手做吓邀請,同舉辦粵語嘅第一個維基競賽。