Wikipedia:請求權限/反轉

出自維基百科,自由嘅百科全書

反轉

加請求睇現時請求


User:78-Yellowcat

我請求申請還原者權限,因為有時啲用戶會冇發現到有破壞嘅編輯,導致呢啲編輯一直留喺啲版度嘅情況,因此我想申請呢個權限,咁樣我還原破壞時候都可以方便啲,雖然我唔係好多編輯,但我已經加入咗粵文維基一年,期間都會不定時睇下最近更改嘅編輯,希望管理員批准,唔該! --78T 2024年5月15號 (三) 02:17 (UTC)[回覆]
睇返你嘅全域戶口資料,見到你喺中文維基百科因為濫用襪公仔,無限期封鎖咗。驟眼望落你喺呢度嘅貢獻冇乜大問題,但你介唔介意解釋下你明唔明你做錯咗啲乜嘢,同埋承諾你唔會再犯同樣嘅錯誤? h78c67c (傾偈) 2024年5月15號 (三) 04:06 (UTC)[回覆]
唔介意解釋。呢個封鎖嘅原因係我嗰陣時違反咗傾計版嘅指引,畀人封咗無限期,然後又因為自己唔知中維有襪公仔指引,起咗個分身帳戶出嚟,又畀人封咗,我曾經試過向中維嘅管理員解封,但係冇人應,淨係可以話我嗰陣時真係太蠢,搞到而家咁。我喺畀人封咗之後就已經冇再起分身帳戶,話畀自己聽唔好再犯同樣嘅錯,我而家承諾我唔會再喺呢度同其他維基犯同樣嘅錯。--78T 2024年5月15號 (三) 08:20 (UTC)[回覆]
@H78c67c? --78T 2024年5月16號 (四) 12:48 (UTC)[回覆]
你嘅編輯量暫時應該唔使用「反轉」,用「復原」就夠。你多啲喺粵維嘅經驗嘅時候可以再申請。 翹仔 (傾偈) 2024年5月22號 (三) 16:28 (UTC)[回覆]