C程式語言

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

C程式語言係一隻電腦程式語言,通常淨係叫C。佢係丹尼士列奇(Dennis Ritchie)響1970年代作畀Unix操作系統用嘅。因為佢兼具高低階語言特徵,所以用途廣泛,由底層操作系統到上層唔同軟件,都可以用C來寫。

C語言嘅變種[編輯]