File:Frisian flag.svg

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

原本檔案(SVG檔案,表面大細: 910 × 630 像素,檔案大細:920字節)

摘要

描述
English: Flag of the Dutch province of Friesland
Nederlands: De Friese vlag en het wapen hebben een gemeenschappelijke herkomst. Al in de elfde eeuw was een vlag met "pompeblêdden" bekend. Dit kan men opmaken uit verzen uit het Gudrunlied. Omstreeks 1200 vertonen Scandinavische wapenschilden velden bestrooid met leliebladen of harten, vaak in combinatie met afbeeldingen van leeuwen.

Het getal 7 dat we tegenkomen in het aantal "pompeblêdden" van de vlag en het aantal blokjes in het wapen, symboliseren de 7 Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

De drie witte strepen staan voor de platteland streken : Oostergo, Westergo en Zevenwouden. De blauwe strepen voor de Friese rivieren. De zeven pompebladen staan voor de zeven oude Friese zeelanden, zoals die bestonden tussen de achtste en veertiende eeuw:

  • Frisia tussen Reker en Vlie (West-Friesland, ligt nu in Noord-Holland)
  • Frisia tussen Vlie en Middelzee (Westergo, het westelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Middelzee en Lauwers (Oostergo, het oostelijke deel van Friesland)
  • Zevenwouden ( het zuidelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Lauwers en Eems (Ommelanden, ligt nu in Groningen)
  • Frisia tussen Eems en Jade (Ostfriesland , ligt in Duitsland)
  • Frisia tussen Jade en Weser (ligt in Duitsland)

Uit vijftiende eeuwse wapenboeken blijkt dat omstreeks die tijd uit het wapen met de "pompeblêdden" en de leeuwen twee wapens zijn voortgekomen: het leeuwenwapen met de 7 tot blokjes omgevormde "pompeblêden", en het wapen met banen op een met "pompeblêden" gedamasceerd veld.

Dit laatste wapen wordt in de negentiende eeuw ook als vlag gangbaar. Op 9 juli 1957 wordt in de vergadering van de Staten van Friesland besloten een verzoek aan Hare Majesteit de Koningin te richten om deze vlag met "pompeblêden", als officiële vlag in het gebruik voor de provincie Fryslân te bevestigen.

Bij Koninklijk besluit dd. 21 april 1958, no. 12, is de provincie bevestigd in het gebruik van de vlag.

De vlag is niet auteursrechtelijk beschermd. Hij wordt door veel friese verenigingen en bedrijven in het logo gebruikt, en kon mede daardoor uitgroeien tot een krachtig symbool van de friese identiteit.
日期
來源 www.echtefriesevlag.nl
作者 P.H. Wagemakers and Joh. Koopmans
許可
(重用呢個檔案)
Public domain This work has been released into the public domain by its author, AceT. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
AceT grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Other versions

First version was created by GeeKaa

It is easy to put a border around this flag image
:
Frisian flag.svg
[[File:Frisian flag.svg|border|96px]]

The google translation to English from the above Dutch is as follows: Dutch: The Frisian flag and the arms have a common origin. Already in the eleventh century was a flag with "pompeblêdden known. This can be see from verses from the Gudrun Lied. Around 1200 are Scandinavian shields fields strewn with lily leaves or hearts, often in combination with images of lions. The number 7, which we encounter in the number of "pompeblêdden" of the flag and the number of blocks in the arms, symbolizing the 7 Frisian countries: autonomous regions along the coast from Alkmaar to the Weser, which went into a defensive alliance against the Vikings.

The three white stripes represent the rural areas: Oostergo, Westergo and Seven Forests. The blue stripes for the Frisian rivers. The seven sheets pump to the seven old Friesian countries, which existed between the eighth and fourteenth century:

Frisia between Rekers and Vlie (West-Friesland, is now in North-Holland) Frisia between Vlie and Middelzee (Westergo, the western part of Friesland) Frisia between Middelzee and Lauwers (Oostergo, the eastern part of Friesland) Seven Forests (the southern part of Friesland) Frisia between Ems and Lauwers (Ommeland, is now in Groningen) Frisia between Ems and Jade (Ostfriesland, is located in Germany) Frisia between Jade and Weser (located in Germany) From five tenths century arms books show that around that time from the arms of the "pompeblêdden and the lions have two arms: the lion of the arms 7 blocks transformed" pompeblêden "and the weapon with jobs on a" pompeblêden "damask field .

This weapon is in the nineteenth century as a common flag. On July 9, 1957 in the meeting of the States of Friesland decided to Her Majesty the Queen to order this flag with pompeblêden ", as the official flag in use for the province of Friesland to confirm.

By Royal Decree dated. April 21, 1958, No. 12, the province confirmed the use of the flag.

The flag is not copyrighted. He is considered by many Frisian associations and companies in the logo, and it could also become a powerful symbol of the Frisian identity

協議

Public domain
This image depicts a flag of a Dutch municipality or province. These flags are registered with the Hoge Raad van Adel, usage of the flag is often restricted by municipal rules and laws. In view of Dutch legislation this image is regarded as being in the public domain, as are reproductions of this flag.

Deutsch | English | français | italiano | Nederlands | +/−

Flag of the Netherlands.svg


Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

檔案歷史

撳個日期/時間去睇響嗰個時間出現過嘅檔案。

日期/時間縮圖尺寸用戶註解
現時2019年3月3號 (日) 13:59響2019年3月3號 (日) 13:59嘅縮圖版本910 × 630(920字節)SiBr4More accurate construction of the "notch" of the pompeblêd
2014年10月5號 (日) 19:43響2014年10月5號 (日) 19:43嘅縮圖版本910 × 630(896字節)SiBr4Keeping the code
2014年10月5號 (日) 09:04響2014年10月5號 (日) 09:04嘅縮圖版本910 × 630(3 KB)ArchmedusColor correction conform http://www.fryslan.nl/676/friese-vlag,-logo,-wapen-en-volkslied/files/%5B16%5Dkleurcodes%20provincie%20fryslan.pdf
2013年9月10號 (二) 16:58響2013年9月10號 (二) 16:58嘅縮圖版本910 × 630(896字節)SiBr4Reduced SVG code with mostly exact numbers
2013年8月16號 (五) 15:07響2013年8月16號 (五) 15:07嘅縮圖版本1,300 × 900(1 KB)AceTthis one is the right one (new one shows old one!?)
2013年8月15號 (四) 08:09響2013年8月15號 (四) 08:09嘅縮圖版本1,300 × 900(1 KB)AceTCorrection #2 (the old file is still showing?)
2013年8月15號 (四) 08:01響2013年8月15號 (四) 08:01嘅縮圖版本1,300 × 900(1 KB)AceTCorrection (dimensions were not set correctly)
2013年8月15號 (四) 07:57響2013年8月15號 (四) 07:57嘅縮圖版本512 × 512(1 KB)AceTComplete rebuild of the flag after extensive research (check [http://www.echtefriesevlag.nl/])
2012年9月18號 (二) 19:21響2012年9月18號 (二) 19:21嘅縮圖版本737 × 492(1 KB)SiBr4Corrections & code reduction
2006年3月2號 (四) 08:43響2006年3月2號 (四) 08:43嘅縮圖版本736 × 491(3 KB)GeeKaaFlag of province nl:Friesland {{PD-user|GeeKaa}} {{insignia}} Its easy to draw a border around this flag: {{border|100px}} Zuid Holland Category:SVG flags

全域檔案使用情況

Metadata