Template:Contrib-lzh

出自維基百科,自由嘅百科全書
(由Template:Contrib-zhc跳轉過來)
Jump to navigation Jump to search
提醒唔係講粵語啲人 此山乃粵文維基也,咸用粵語文字,是以古文段,不宜入粵文維基。因古文段之吾績,為文言維基内者弗許。

您好,呢度係粵文維基百科,淨係可以接受用粵語寫嘅嘢,唔畀寫埋嗮啲古文嘅嘢響呢度。因為你啲古文嘅嘢會喺文言文維基百科入面先至得人鍾意。

您好,呢度係粤文维基百科,净係受得用粤语写嘅嘢,唔畀写埋嗮啲古文嘅嘢喺呢度。因为你啲古文嘅嘢会喺文言文维基百科入面先至得人中意。

[編輯]

{{Contrib-lzh}}

如估你入咗去新開嘅文入面,見到同一個戶口夾埋發佈咗超過3次啲嘢都係清一色古文嘅,用上面呢個代碼去警告嗰個經常發清一色古文就得。