URL

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

URL(全名Uniform Resource Locator),又譯劃一資源定位器,俗稱網頁地址網址),係互聯網上標準嘅資源嘅地址。要去互聯網上任何一個地方,都需要佢嘅URL。

例子:https://zh-yue.wikipedia.org/