ABBA

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
ABBA樂隊

ABBA瑞典老牌搖滾樂樂隊,1972年喺斯德哥爾摩成立,1982年散水。