ACM計算概觀

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢

ACM計算概觀(ACM Computing Surveys)係計算機器學會發行嘅一本同行評審學術期刊。呢本期刊刊登計算機科學相關同計算相關嘅綜述性文章。