A Night at the Opera

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

A Night at the Opera皇后樂隊嘅第四張錄音室大碟,1975年發行,張碟個名原來係Marx Brothers喺1935年拍嘅電影嘅名。