Casio

出自維基百科,自由嘅百科全書
Casio總部

Casio日本一間電子產品公司,1957年喺東京開張,最主要係整電子計數機,亦有出產電子手錶數碼相機噉。