Category:廣州祠堂

出自維基百科,自由嘅百科全書

廣州祠堂一類依照前清廣東省嘅區劃,收錄將舊底省城垣內嘅祠堂。地區包括現時廣州市越秀區(唔計東山)。省城垣內嘅祠堂,有書院式嘅合族祠、名宦祀祠同宗族分祠堂等等。

細類

呢類淨係得下邊呢個細類。