Category:被子植物門

出自維基百科,自由嘅百科全書

被子植物門喺Cronquist system分類法入邊被叫做“木關植物門”,喺APG system分類法入邊照被子植物分支嘅分類方法分類。

細類

呢類有下邊3個細類,總共有3細類。

「被子植物門」分類中嘅文章

呢類淨係有下面嘅版。