Category talk:麻雀

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

分類麻雀,係指遊戲嘅麻雀,正文之所以叫蔴雀,係因為要同雀仔嘅麻雀區分,由於一般人 search 都係搵麻雀,而分類麻雀入面又無其他內容,所以都係畀返遊戲嘅麻雀用好啲,而打麻雀始終似一個形容詞多過似一個名詞,唔適合用嚟做標題 - Hardys 2007年2月24日 (六) 08:55 (UTC)

wikiversity學習計劃[編輯]

呢個麻雀系列會同 wikiversity (暫名維基學府)同時發展,維基百科內容會根據返維基百科編輯原則進行,而 wikiversity [Lesson:麻將] 就以原創研究為主,好似一啲無根據同出處嘅料,亦可以先喺 wikiversity 研究過,先再登喺維基百科, wikiversity 可以分享開枱經驗或者一啲原創嘅典故研究之類,甚至自創麻雀玩法都無任歡迎。請多多關照 - Hardys 2007年2月25日 (日) 19:07 (UTC)