F-15E

出自維基百科,自由嘅百科全書
F-15

F-15E係款為美國空軍研製嘅戰機,由麥道波音共同研製,屬F-15嘅衍生機種,加強咗空對地嘅攻擊能力,1988年開始服役。