Google圖書

出自維基百科,自由嘅百科全書
  提示:呢篇文講嘅唔係Google Play圖書
Google圖書

Google圖書Google Books)係Google嘅一個搵嘅工具,將坊間嘅書用光學字符識別技術轉成數碼資料庫。