JR東日本E231系電車

出自維基百科,自由嘅百科全書

東日本旅客鐵道(JR東日本)嘅E231系係一個直流一般型電力動車組系列。第一架試作車喺1998年整完,2000年開始量產,總共整咗成2000幾架,分布喺唔同嘅線用。

900番台[編輯]

1998年整嘅試作車,而家去咗整

0番台[編輯]

2000年開始整,主要用喺總武線同埋常盤線

500番台[編輯]

山手線特登整嘅車,而家全部轉晒去總武線,但係第10卡放咗去JR東日本E235系電車

800番台[編輯]

為直通地鐵特登整嘅車

1000番台[編輯]

近郊型嘅車