LED數碼陣迾

出自維基百科,自由嘅百科全書

LED數碼陣迾係由一尐LED珠仔按某種規則鬭成數碼形狀嘅電丁。啲珠仔某一極一般肯佮成一條極腳抻出來,按照佮嘅腳唔同分得成兩種:佮陰極,佮陽極。前者佮腳(COM)接低,啲LED接高就亮;後者反之。

實際使用中仲要佮埋譯鐖(譬如4511片)使,等啲二進制碼好轉成對應LED腳嘅編號、跟住燃出對應數碼。

睇埋[編輯]