Love, Day After Tomorrow

出自維基百科,自由嘅百科全書

Love, Day After Tomorrow日本女歌手倉木麻衣第一首以「倉木麻衣」呢個名發售嘅歌,響1999年12月8號發行。

[編輯]