Mäläs Zenawi Äsräs

出自維基百科,自由嘅百科全書
Mäläs Zenawi Äsräs

Mäläs Zenawi Äsräs1955年5月8號2012年8月21號)係埃塞俄比亞軍事強人,做過埃塞俄比亞臨時總統、埃塞俄比亞總理。2012年8月21號,喺布魯塞爾一間醫院死咗,享年57歲。由副總理代行總理職務。