Masta Wu

出自維基百科,自由嘅百科全書
Masta Wu
出生日1978年10月25號 喺Wikidata改呢個 (45歲)
出生地首爾 喺Wikidata改呢個
本名우진원
國籍大韓民國 喺Wikidata改呢個
識嘅語言韓文 喺Wikidata改呢個
母校史丹福大學 喺Wikidata改呢個
職業歌手詞曲作家音樂製作人 喺Wikidata改呢個
風格當代R&B 喺Wikidata改呢個
網站www.mastawu.com

Masta Wu,係大韓民國嘅一個男藝人同埋歌手

[編輯]

[編輯]