Me Too

出自維基百科,自由嘅百科全書
  呢篇文嘅正確標題應該係「#MeToo」先至真。之所以無咗個#,係因為系統有技術限制英文Wikipedia:Naming conventions (technical restrictions)
  想搵前名《Me Too》嘅香港電視劇嘅話,請睇假設性無罪

Me Too,或者寫做#MeToo,係一個Hashtag,意思係「我都係」,代表公開自己都受到性侵犯,唔再啞忍。

2017年底,《時代雜誌》將宣揚「Me Too」嘅「打破沉默者」選做年度風雲人物