Never Gonna Give You Up

出自維基百科,自由嘅百科全書

Never Gonna Give You Up》(直譯:永遠唔會放棄你)係英國歌手力克·艾斯里嘅首本名曲,喺1987年發行,喺英國、美國西德等廿五個國都上咗當地流行歌榜嘅冠軍歌。呢首歌後來衍生咗Rickroll呢個meme