Our radio

出自維基百科,自由嘅百科全書

Our Radio香港第二大網上電台,台長係梁錦祥先生。

作為香港嘅網台,Our radio唔講政治問題,多數節目都會近合香港年青人興趣。Our radio嘅宗旨係為香港人提供一個網上平台去了解香港人身邊嘅事。

節目簡介[編輯]

星期一

  • 今朝有酒﹕由梁錦祥先生同朱文俊先生主持,飲食節目,介紹中西美食

[編輯]