Prolog

出自維基百科,自由嘅百科全書

Prolog係隻程式語言,1972年發明,係隻建基邏輯學嘅宣告式程式語言,主要用喺人工智能方面。