RAM

出自維基百科,自由嘅百科全書
RAM

RAMRandom Access Memory),又叫隨機存取記憶體,係一種響電腦用嚟暫時保存資料嘅嘢。佢可以隨時讀寫,而且速度好快,通常用嚟做作業系統或者其他執行緊嘅程式嘅臨時資料儲存媒介,不過一熄電腦,資料亦會消失。

種類[編輯]

電腦不斷演進,運算能力不斷提升,電腦亦要用更快嘅RAM去配合,以下係唔同種類嘅 RAM:

  • SDR RAM - Single data rate Ram
  • DDR RAM - Double data rate Ram
  • DDR2 RAM
  • DDR3 RAM
  • DDR4 RAM
  • DDR5 RAM

睇埋[編輯]