S位泊車

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
街邊S位泊位
S位泊車方法

S位泊車,係泊車位一種,所有車都打直平排,因為架車要S字型咁泊入去,所以通稱S位泊車,通常喺街邊,學牌一、二牌考試會考。P牌路面經驗唔多,初頭對於泊S位會驚。

睇埋[編輯]