SQL方言

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

喺用落數據庫度查數據嘅高階程式語言入面,其中一種最普遍又最被唔同資料庫技術公司或標準採納嘅就係SQL。不過,喺唔同嘅群體開發或標準之下,大家個別採納嘅SQL語言標準又有多少嘅分別。而SQL方言(SQL Dialect)呢個概念就係指呢啲唔同版本嘅SQL語言標準[1][2]

參考[編輯]

  1. "What Is a SQL Dialect, and Which one Should You Learn?". LearnSQL.com (美國英文). 2020-07-07. 喺2022-05-22搵到.
  2. SQL 方言 - 墨天轮. www.modb.pro. 喺2022-05-22搵到.