T-Series

出自維基百科,自由嘅百科全書
公司撈搞。

T-Series係一間印度唱片公司,以收錄波里活嘅歌而出名。佢係全印度最大嘅唱片公司,直至2014年已經佔咗印度音樂巿場超過三分之一。

除此之外,佢仲有一個YouTube頻道,喺2019年4月追上咗PewDiePie,成為世界最多人訂閱嘅YouTube頻道,同年5月更加成爲咗第一條訂閲人數超過1億個人訂閲嘅YouTube頻道。直至2022年9月16日一共有多過2.25億個人訂閱,收睇次數更加多過2010億次。