Talk:不的波

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

[編輯]

大家好,Petit beurre即係小牛油,都可以寫「小牛油」㗎。À la 雞 (傾偈) 2016年2月23號 (二) 02:34 (UTC)回覆[回覆]

「不的波」三個字喺網上基本上搵唔到,呢篇嘢我會建議意譯做「小牛油」。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月23號 (二) 03:15 (UTC)不過我重係反對À la 雞嘅建議。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月23號 (二) 08:49 (UTC)回覆[回覆]
你上嘅網同我上嘅網唔一樣,我就搵到20,800個"不的波"。香港起碼有嘉頓法國樂趣兩個牌子嘅不的波賣。如果驚讀者睇「不的波」個名唔明,可以改叫「不的波餅」或「不的波牛油餅」。學À la 雞叫「牛油」反而似北話。--Espotono (傾偈) 2016年2月23號 (二) 04:42 (UTC)回覆[回覆]
信唔過À la 雞畀嘅譯名,我建議維持原狀。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月23號 (二) 08:56 (UTC)回覆[回覆]

另一樣嘢又係有相似嘅情況,佢叫做馬芝蓮Shinjiman 2016年2月23號 (二) 09:00 (UTC)回覆[回覆]