Talk:中國小說

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

小說不只是novel[編輯]

本條目創建者把本條目加入wikidata:Q59126zh:小说),而把粵語條目小說wikidata:Q59126移至wikidata:Q8261en:Novelzh:長篇小說),這是認為粵語中小說專指西方的長篇小說(novel)。但現粵語小說條目明確寫道:小說分長篇、中篇、短篇,包括東方小說、西方小說。這和中文維基zh:小说條目完全一致,而並非僅指novel。因此不能說“西方小說通常都長篇大論,中國嘅小說長短唔拘,可以細分做長篇、中篇、短篇”,我已刪除此句,并將本條目自wikidata:Q59126zh:小说)移至wikidata:Q10874566zh:中國小說等)。謝謝。--鳥甲 (傾偈) 2014年9月6號 (六) 13:31 (UTC)[回覆]

我唔堅持將而家小說呢篇文連到en:Novel,但粵語區日常語境下,novel通常都只係用「小說」兩隻字表達,所以我唔係太同意將Novel譯做「長篇小說」四隻字。為咗填補呢度最後一篇基礎文章遺缺,我惟有起過篇小說 (西方概念)來對應en:Novel。--Kowlooner (傾偈) 2014年9月7號 (日) 13:23 (UTC)[回覆]
Many thanks! --鳥甲 (傾偈) 2014年9月8號 (一) 00:23 (UTC)[回覆]