Talk:交通失事

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

咁撞火車、撞地鐵,飛機撞落公路、汽車撞到牛、車撞人呢?—之前未簽名嘅留言係由14.0.159.115 (留言貢獻) 所加入嘅。