Talk:全能悖論

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

反「反全能論」者嘅常見論點同反駁[編輯]

1. 上帝超越邏輯
反駁:http://evchk.wikia.com/wiki/%E8%B6%85%E8%B6%8A%E9%82%8F%E8%BC%AF
   http://www.eyny.com/thread-1101251-1-1.html
2. 要上帝造一塊自己舉唔起嘅石頭,即係要上帝舉起一塊自己舉唔起嘅石頭
兩句句子明顯唔同,不過好奇怪我見過唔少人有咁嘅主張,姑且順便一提。
反駁:前句任何人喺原則上都可以做到,唯獨喺全能者身上會出現矛盾;後句任何嘢都冇可能做到。前後兩句明顯有分別,呢種講法唔成立。
3. 上帝全能,自然可以限制自己嘅能力。所以佢可以先造一塊石頭,然後限制自己,令自己舉唔起石頭
反駁:上帝可以限制自己,自然亦都可以唔限制自己。宜家問題係上帝喺唔限制自己嘅情況下有矛盾,所以主張呢種講法嘅人可以話係答非所問,呢啲只係一種迴避問題嘅詭辯。
4. 用符號邏輯證明全能悖論未窮盡所有可能性
反駁:http://leetm.mingpao.com/cfm/Forum3.cfm?CategoryID=1&TopicID=1047&TopicOrder=Desc&TopicPage=11&OpinionOrder=Asc
http://www.cgst.edu/Publication/Journal/42/ --Werdna123討論2009年4月6號 (一) 13:31 (UTC)[回覆]